Vannbåren varme

Nybygg

Et komplett kWsmart system med modul 2 egner seg utmerket i nybygg. Den produserer varmtvann både til oppvarming og til forbruksvann (tappevann). I modul 2 er alt inkludert.

 

Varmeeffekt tappevann / bolig kW 6

 

Utedel: kWsmart HWS-601H-E

kWsmart HWS-601H-E

 

Innedel: HWS-601XWH-E

HWS-601XWH-E

 

Mer info

 

Hagen mek

 

Bolig og tappevann

Et komplett kWsmart system produserer varmtvann både til oppvarming og til forbruksvann (tappevann). Med et slikt system får du utnyttet det store potensialet i kWsmart varmepumpen.

 

Varmeeffekt tappevann / bolig kW 6

 

Utedel: kWsmart HWS-601H-E

kWsmart HWS-601H-E

 

Innedel: HWS-601XWH-E

HWS-601XWH-E

 

Mer info

 

Hagen mek

 

Dobbeltmantlet bereder

kWsmart kan tilkobles varmesystemer med dobbeltmantlet bereder. Man utnytter da lavtemperatursveksleren i varmepumpesystemet primært for å varme vann for oppvarming av boligen.

 

Varmeeffekt bolig kW 6

 

Utedel: kWsmart HWS-601H-E

kWsmart HWS-601H-E

 

Innedel: HWS-601XH-E

HWS-601XWH-E

 

Mer info

 

Hagen mek

 

Parallellkobling

Et parallellkoblet kWsmart anlegg kan produsere varmtvann for oppvarming av en bolig eller et næringsbygg på opptil 500 kvadrat. I tillegg produserer den varmt tappevann til dusj, vask og bad.

 

Varmeeffekt bolig kW 6x2 / tappevann kW 6

 

Utedel: kWsmart HWS-601H-E

kWsmart HWS-601H-E

 

Innedel: HWS-601XH-E

HWS-601XWH-E

 

Mer info

 

Hagen mek

 

Tappevannsproduksjon

kWsmart er meget energieffektiv ved produksjon av høytemperert tappevann. Systemet egner seg meget godt i større boliger, blokker, hoteller, restauranter, dusjanlegg i skoler og treningssentre samt næring og industri med stort varmtvannsforbruk.

 

Varmeeffekt tappevann kW 6

 

Utedel: kWsmart HWS-601H-E

kWsmart HWS-601H-E

 

Innedel: HWS-601XW-E

HWS-601XWH-E

 

Mer info

 

Hagen mek

 

Nybygg
Bolig og tappevann
Dobbeltmantlet bereder
Parallellkobling
Tappevannsproduksjon

 

Hagen Mek Verksted AS

Varmepumpespesialisten

Øystein Hagen

 

Hagen 15,

4580 Lyngdal

Tlf: (+47) 46 74 19 64

post@hagenmek.no